Value Engineering

Pomagamy zoptymalizować zakup oświetlenia

CZYM JEST VALUE ENGINEERING

Jest to optymalizacja kosztów zakupu oświetlenia polegająca na dostarczeniu w pełni funkcjonalnych oraz jakościowych zamienników przy zachowaniu porównywalnych warunków dostawy oraz gwarancji.

JAK TO ROBIMY

Jako producent oświetlenia dysponujemy pełnym dostępem do najlepszych cen komponentów jakie oferują globalne marki, uznawane za gwarantów najwyższej  niezawdoności. Jednocześnie nasze koszty wytworzenia gotowego produktu są zdecydowanie niższe w porównaniu do producentów zagranicznych.
.

WARTOŚĆ DODANA

Nasza optymalizacja nie kończy się zaproponowaniu rozwiązań zamiennych. Bazując na doświadczeniu projektowym analizujemy projekt oraz w miarę możliwości redukujemy liczbę opraw oraz podnosimy efektywność energetyczną całego systemu.