• Butik Mayo Chix, Lublin
    Case study
    Mayo Chix
  • Butik Mayo Chix, Lublin
  • Butik Mayo Chix, Lublin
  • Butik Mayo Chix, Lublin
  • Butik Mayo Chix, Lublin

Mayo Chix, Lublin

16.05.2016


Klient

Marka Mayo Chix istnieje na rynku od 1989 roku, a jej gu0142u00f3wna siedziba znajduje siu0119 w Budapeszcie.u00a0Od tego momentu firma cau0142y czas poszukuje najnowszych trendu00f3w w modzie by swoimi kolekcjami zainteresowau0107 jak najwiu0119ksze grono kobiet. Celem marki jest tworzenie takich kolekcji, ktu00f3re zainspiruju0105 szalonu0105 optymistku0119, jak i rozwau017cnu0105 romantyczku0119.

Realizacja

Istnieje powszechne przekonanie, u017ce aby sklep byu0142 atrakcyjny wystarczy bogata oferta oraz pomocny i zawsze zorientowany personel. W tym stwierdzeniu jest sporo racji, ale warto pamiu0119tau0107, u017ce konkurencja, tak jak licho nie u015bpi i w dobie u015bwiu0105tyu0144 konsumpcjonizmu, jakimi su0105 galerie handlowe bu0119dzie walczyu0107 o klienta wyciu0105gaju0105c z ru0119kawa wszystkie marketingowe chwyty. Dlatego jak sobie pomu00f3c by wyru00f3u017cniu0107 swu00f3j sklep na tle innych? Odpowiedu017a jest prosta. Wystarczy u201ezatrudniu0107u201d jeszcze jednego pracownika, ktu00f3ry stanie siu0119 nie tylko rezydentem wnu0119trza, ale ru00f3wnieu017c bu0119dzie cichym przewodnikiem klienta. Odpowiednie ou015bwietlenie butiku wyeksponuje wszystkie jego walory, nasyci wnu0119trze odpowiedniu0105 barwu0105. Sprawi, u017ce sklep stanie siu0119 ciekawym miejscem dla klientu00f3w. Decyduju0105c siu0119 na wu0142au015bciwy wybu00f3r opraw powinno siu0119 przestrzegau0107 jednak kilku zasad. Przede wszystkim naleu017cy pamiu0119tau0107, u017ce u015bwiatu0142o w sklepie dzielimy na u015bwiatu0142o ogu00f3lne, dominuju0105ce w sali sprzedau017cy oraz akcentuju0105ce, montowane czu0119sto na szynoprzewodach. Stosuje siu0119 je w witrynach sklepowych, ktu00f3re peu0142niu0105 rolu0119 reprezentatywnu0105 dla sklepu oraz w sali sprzedau017cy Zru00f3u017cnicowanie asortymentu wymaga optymalnego doboru barwy u015bwiatu0142a, ktu00f3ra powinna byu0107 dopasowana nie tylko do produktu00f3w ale taku017ce do atmosfery, ktu00f3ru0105 chcemy uzyskau0107. Dlatego teu017c warto postawiu0107 na taku0105 technologiu0119, ktu00f3ra u015bwietnie siu0119 sprawdzi na kau017cdej powierzchni. Idealnu0105 propozycju0105 jest technologia LED i wu0142au015bnie taka zostau0142a zastosowana w Butiku Mayo Chix w galerii handlowej w Lublinie.

Istotnym elementem przy tej realizacji byu0142o zapewnienie ru00f3wnomiernego ou015bwietlenia na cau0142ej powierzchni sklepu.W tym przypadku wybraliu015bmy kilka rozwiu0105zau0144, ktu00f3re na tej powierzchni bardzo dobrze ze sobu0105 wspu00f3u0142pracuju0105. Pierwszym segmentem ou015bwietleniowym byu0142y oprawy kardanowe, w ktu00f3rych zastosowaliu015bmy u017aru00f3du0142a AR111 o mocy 17W i barwie 2800K. W projekcie zostau0142y wykorzystane ru00f3wnieu017c oprawy typu downlight TLD4 (19W) oraz TLD6 (26W), ktu00f3re eliminuju0105 efekt olu015bnienia. Do ou015bwietlenia witryny sklepu zostau0142y wykorzystane oprawy Track Light 40W. Jako dodatkowe wsparcie cau0142ego systemu posu0142uu017cyu0142y uchylne oprawy downlight TD36 (15W), ktu00f3re daju0105 mou017cliwou015bu0107 dou015bwietlenia wybranej ekspozycji.

Efekt

Tego rodzaju rozwiu0105zanie wpu0142ynu0119u0142o bardzo pozytywnie na wizerunek butiku. Dziu0119ki dopasowaniu odpowiedniego rodzaju ou015bwietlenia udau0142o siu0119 podkreu015bliu0107 stylowy i elegancki charakter wnu0119trza. Warto ru00f3wnieu017c dodau0107, u017ce tego rodzaju oprawy to 80% oszczu0119dnou015bci na energii w stosunku do opraw halogenowych. Uzyskany efekt to u015brednie natu0119u017cenie u015bwiatu0142a na poziomie 900lx przy poborze 1,41kWh. Butik Mayo Chix zyskau0142 nie tylko na swojej atrakcyjnou015bci, ale poprawiu0142 siu0119 ru00f3wnieu017c komfort pracowniku00f3w oraz Klientu00f3w. A nowoczesne ou015bwietlenie przyciu0105ga do sklepu coraz wiu0119cej klientek, daju0105c im to co wszystkie miu0142ou015bniczki mody lubiu0105 najbardziej, radou015bu0107 zakupu00f3w!

Zapoznaj siu0119 z systemami Lumiverso

Would you like to create a similar project?

Contact us